top of page

FORTROLIGHEDSERKLÆRING

 

Denne fortrolighedserklæring indeholder oplysninger om, hvad der sker med personlige data ("Data"), vi får fra dig.

 

Hvem er vi

 

Med hensyn til databeskyttelsesbestemmelserne er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af ​​data, AD BRANDING ApS, Ketting Parkvej 67, 8462 Harlev J, CVR: DK36730609.

 

AD BRANDING udarbejder interaktive, målgruppespecifikke brochurer, der finansieres af vores kunders leverandører og samarbejdspartnere.

 

Henvisninger til "vi", "vores" eller "os" i denne fortrolighedserklæring er til AD BRANDING.

Mulighed for at kontakte os

Vi ser frem til at modtage dine spørgsmål, kommentarer til henvendelser vedrørende denne fortrolighedserklæring. Du kan kontakte os ved at bruge kontaktformularen eller via følgende kontaktdata:

Sidst opdateret 7 juni 2018.

 

AD BRANDING ApS

Balticagade 10B, 2 tv

8000 Aarhus C

Danmark

tlf.:     +45 53 25 02 40

mail   te@ad-branding.dk

 

Databehandler: Torben Evald

 

Introduktion og generel information

 

Databeskyttelse er meget vigtig for os.

 

Denne fortrolighedserklæring indeholder vores retningslinjer og procedurer for personoplysninger vi behandlet af os. Denne fortrolighedserklæring viser også, hvordan du kan kontakte os i tilfælde af du har spørgsmål. Vær opmærksom på, at vi antager, at hvis du giver os oplysninger, gør vi brug af vores tjenester og du har læst denne fortrolighedserklæring og accepterer indholdet i denne.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

 

Vi behandler primært data fra vores kunder og de data, som vores kunder har stillet til rådighed for os, hvilket kan omfatte personlige data, med det formål at skabe en interaktiv brochure til vores kunder.

 

Dette omfatter dels data fra vores kunder, som er blevet leveret til os eller efterfølgende opdateret inden for rammerne af indgåelsen af ​​en kontrakt. Generelt indebærer dette specifikt følgende data (hvorved enkelte elementer ikke behøver at gælde i alle tilfælde):

 • Navn på kunde, firmanavn

 • Virksomheden drevet / repræsenteret af kunden

 • For- og efternavn, titel på kontaktpersoner leveret af vores kunder

 • For- og efternavn, titel hos vores kunders ansvarshavere

 • Virksomhedssæde og adresse (land, by, gade, nummer og dørnummer)

 • Email addresser

 • Hjemmeside

 • Telefon numre

 

På den anden side behandler vi også på vegne af vores kunder som processor i henhold til Art 20 para 3 GDPR data fra vores kunders leverandører og forretningspartnere leveret af vores kunder inden for rammerne af en samarbejdsaftale til udarbejdelse og produktion af en Interaktiv brochure til kontakt med henblik på co-branding. Vi behandler derved generelt følgende data (hvorved enkelte elementer ikke behøver at gælde i hvert enkelt tilfælde):

 • Navn på kunde, firmanavn

 • Navn på kunde, firmanavn Virksomheden drevet / repræsenteret af kunden

 • For- og efternavn, faglig profession hos kontaktpersoner leveret af vores kunder

 • Virksomhedens hjemsted og adresse (land, by, gade, nummer og dørnummer)

 • Email addresser

 • Hjemmeside

 • Telefon nummer

 

Vær opmærksom på, at oplysninger som sygesikringsnumre, religion og / eller seksuel orientering udgør særlige kategorier af personoplysninger og ikke kræves eller forarbejdes af os. I det usandsynlige tilfælde, at du skal give os sådanne oplysninger, vil vi slette sådanne data, så snart vi får kendskab til dem.

Som en naturlig del af det daglige kontorarbejde gemmer vi også e-mail korrespondance med dig. Vi gemmer emails i vores email-program via Google, og e-mail arkiveres eller slettes regelmæssigt, så vidt de ikke er påkrævet.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ingen personlige data bortset fra IP-adressen på den enhed, hvorfra du henter vores hjemmeside.

 

Hvordan bruger vi dine data?

Som nævnt ovenfor bruger vi kun vores kunders data udelukkende med henblik på kundeadministration og udarbejdelse af den interaktive brochure, således med henblik på at styre vores kundedatabase, dokumentation for bidrag, kontakt med kunder / tilhængere af offentlige og private virksomheder (især foreninger og samfund), herunder elektronisk oprettet og arkiverede tekstdokumenter (fx korrespondance) hvis relevant.

I nogle tilfælde bruger vi også vores kunders data til:

 • at informere dem om status for deres brochure.

 • at informere dem om aktuelle forretningsforhold, særlige emner og vigtige datoer eller tilbud via et nyhedsbrev for at sikre, at de altid er opdaterede.

 • at svare på henvendelser og at opfylde ordrer.

 • for at få feedback med hensyn til vores præstationer.

 • at sende administrative oplysninger, som for eksempel oplysninger om ændringer af vores generelle vilkår og retningslinjer.

 • at tilbyde eller levere tjenesteydelser, produkter eller reklametiltag

 

Kontaktoplysningerne fra vores kunders kunder og leverandører behandles kun inden for rammerne af opgaver fra vores kunder (behandling i henhold til Art 28 para 3 GDPR) og i overensstemmelse med vores generelle vilkår for behandling, til kontakt og muligvis håndtering af co-branding af den interaktive brochure, hentes på vores hjemmeside under http://www.ad-branding.dk/privacy-policy/. Ingen tiltag ud over dette vil ske under alle omstændigheder.

Retsgrundlag

 

Dine data behandles af os på grund af et eller flere af følgende juridiske grundlag. Ikke hver af dem vil nødvendigvis gælde for dig personligt.

 • Som en nødvendighed for at forvalte kunder og udarbejde brochuren, således med det formål at opfylde kontraktforholdet eller også for udarbejdelsen af ​​udførelsen, således for at gennemføre kontraktlige foranstaltninger.

 • På grund af og med henblik på forarbejdning i henhold til artikel 28, stk. 3, GDPR.

 • På grund af samtykke (bemærk venligst din ret til at tilbagekalde sådant samtykke til enhver tid, se nedenfor).

 • Fordi det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​de juridiske forpligtelser, der påhviler os. Dette gælder især også krav til opbevaring i skattelovgivningen.

 • Fordi behandlingen af ​​dine data er nødvendig for at sikre vores legitime interesser. Legitime interesser omfatter også udførelse af markedskommunikation og reklame.

 • Fordi det er nødvendigt for realiseringen af ​​vores legitime interesser i forbindelse med administration, drift og optimering af hjemmesiden.

 • Fordi det er nødvendigt for realiseringen af ​​vores legitime interesser i forbindelse med kvalitetssikring og forretningsplanlægning.

 • Fordi det kræves for håndhævelse af vores juridiske krav (inkasso osv.).

 

Hvem deler vi dine personlige data med?

 

For at kunne klare vores kundeadministration og kontrakttilfredshed skal vi videresende data fra vores medlemmer til eksterne serviceudbydere (processorer), der udfører databehandlingen i overensstemmelse med vores krav og instruktioner eller kræver dem til behandling. Dette omfatter primært vores it-support, vores revisorer og skatterådgivere og vores juridiske rådgiver.

Bortset fra det faktum, at vi offentliggør navne og kontaktdata (adresse, telefonnummer) hos vores kunder og deres virksomheder, via eksempler på brochurer, udsender vi principielt ikke medlemsdata til tredjeparter med undtagelse af det formål at opfylde lovkrav. For eksempel hvis vi mener, at dette er juridisk påkrævet som svar på en begrundet undersøgelse fra offentlige myndigheder, der foretager undersøgelser med det formål at reagere på en nødsituation til at forhindre eller stoppe en handling, som vi mener, muligvis eller faktisk er en ulovlig handling, uetisk eller det er juridisk bestræbeligt til at beskytte vores rettigheder og ejendom eller sikkerheden for vores ydelser fra (tredjepart) og dennes besøgende, der kræver vores tjenester, eller fra offentligheden, og det skal bestemmes efter eget valg.

Dine rettigheder

 

Som beskrevet ovenfor er håndteringen af ​​dine data på en korrekt, gennemsigtig og fortrolig måde vigtig for os. I det følgende bemærker du følgende oplysninger om dine rettigheder:

Oplysninger eller berigtigelse

Du kan til enhver tid kræve oplysninger om hvilke data af dine processer og / eller har gemt, og at de skal rettes om nødvendigt. Vi vil reagere på alle dine henvendelser i overensstemmelse med vores lovbestemte forpligtelser. For behandling af sådanne henvendelser kan vi kræve yderligere oplysninger fra dig, som f.eks. En kopi af et ID eller en information på den annoncerede position. Lovlige anmodninger om information og / eller berigtigelse vil blive overholdt inden for lovens gyldighedsperiode på højst en måned.

 

Ret til sletning

 

Du har også ret til at få dine data slettet, hvis dataene ikke længere er nødvendige for de formål, de blev indsamlet eller behandlet på anden måde; hvis du tilbagekalder dit samtykke til databehandling eller har protesteret mod behandlingen (forudsat at der ikke er andre juridiske grunde til behandlingen) Dine data behandles ulovligt sletningen af ​​dine data er nødvendig for opfyldelse af en juridisk forpligtelse eller hvis dataene blev indsamlet for et barn (dvs. en person under 16 år) i forbindelse med informationssamfundets tjenester. Anmodninger om sletning kan sendes til vores kontaktdata, som er angivet nedenfor. Retfærdige anmodninger om sletning skal overholdes inden for lovens gyldighedsperiode på højst en måned.

Ret til begrænsning

Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine data. Anmodninger om begrænsning kan indgives til vores kontaktdata angivet ovenfor. Begrundede anmodninger om begrænsning vil blive overholdt inden for lovbestemt periode.

 

Indsigelse mod behandling af data

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data i forhold til almen interesse, eller for at sikre vigtige oplysninger til enhver given tid. Dette gælder også, hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame eller profilering. Dine data bliver så ikke længere behandlet til disse formål, og de vil blive slettet. Du kan til enhver tid rejse indsigelse under kontaktdataene nedenfor.

 

Ret til dataoverførbarhed

 

Du har ret til at overføre dine data ved at forsyne dig med dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så det kan overføres uden hindring for en anden processor. Hvis det er muligt og ønsket af dig, kan vi også sende dataene direkte til en processor, der er kendt for os.

 

Tilbagekaldelsesret

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til databehandling, uden at dette har negative virkninger for dig. Du kan udøve din tilbagekaldelse direkte under kontaktdataene ovenfor.

 

Mulighed for at indgive klager

 

Hvis du er af den opfattelse, at du har registreret overtrædelser af databeskyttelsesbestemmelserne, opfordrer vi dig til at kontakte os først, så vi kan gennemgå og muligvis rette op på situationen. Du har også ret til at indgive en klage til den danske databeskyttelsesmyndighed.

 

Sikkerhed

Vi stræber efter at skaffe tilstrækkelige organisatoriske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte informationer i vores organisation. Desværre kan sikkerhed for datatransmission aldrig garanteres til 100%. Hvis du har grund til at tro på, at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du straks underrette os om problemet. Jo hurtigere du informerer os, desto bedre vil vi være i stand til at minimere eventuelle skader.

 

Retention og slette perioder

Vi opbevarer data, der modtages fra dig, så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring, medmindre længere retentionstider er lovligt,  tilladte eller er påkrævet. Vi holder os derved generelt til ovenstående slette koncept.

 

Links

Denne fortrolighedserklæring vedrører ikke databeskyttelse, information eller anden praksis hos tredjepart, og vi er ikke ansvarlige for dem. Dette omfatter tredjeparter, der driver sider eller tjenester i tilknytning til udveksling af tjenester. Inkluderingen af ​​links på vores hjemmeside angiver ikke støtte til de tilknyttede sider eller tjenester af os eller associerede virksomheder, og det angiver heller ikke nogen tilknytning til sådanne tredjeparter. Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige for retningslinier og praksis for indsamling, brug eller offentliggørelse (herunder databeskyttelsespraksis) for andre organisationer, f.eks. Andre appudviklere, appleverandører, udbydere eller platforme til sociale medier, operativsystemudbydere eller WLAN-udbydere. Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, som vi videregiver til andre organisationer via eller i forbindelse med vores softwareprogrammer eller sider på sociale medier.

 

Opdatering af disse retningslinjer

Vi har ret til at tilpasse denne fortrolighedserklæring. I det henseende henvises til den "sidst opdaterede" se øverst på siden. Eventuelle ændringer af denne fortrolighedserklæring træder i kraft, lige så snart vi offentliggør en ny tilpasset fortrolighedserklæring på vores hjemmeside. Ved at give os oplysninger efter disse retningslinier accepterer du den tilpassede fortrolighedserklæring.

bottom of page